Bookmark and Share     English   

Samarbejdsaftale med beboerforeningen

Samarbejdsaftale indgået imellem Faldsled beboerforening og Faldsled havn.

Aftalen er indgået juni 2014

Denne samarbejdsaftale annullerer, alle andre aftaler, der må være indgået igennem årene.

 • Beboerforeningen er adgang til pladsen ved havnen fra torsdag i uge 29 til og med tirsdag aften i uge 31.
 • Beboerforeningen opstiller toiletvognen, efter aftale med havnefogden. 
 • Beboerforeningen afregner med havnens kassere for følgende:
 1. El forbrug. (måleren læses af sammen med havnefogden)
 2. Papirforbrug og sæbeforbrug
 3. Rengøring af havnens arealer ude som inde. (time for time)
 4. Bortskaffelse af affald.
 • Beboerforeningen må efter aftale med havnefogden bruge fælleshusets køkken, i forbindelse med fællesspisning, til havnefesten. Kode må kun udleveres af havnefogeden.
 • Beboerforeningen må på ingen måder sælge konkurrerer varer til kiosken i boderne til byfesten , af hensyn til kioskens eksistens.
 • Der afholdes hvert år, et møde med havnefogden samt et bestyrelsesmedlem, inden havnefesten afvikles.
 • Der skal dagligt imens byfesten afvikles, afholdes møde med havnefogden for, at forhindre problemer i at opstå.
 • Beboerforeningen,skal efterleve, brandinspektøren retningslinjer i alle sammenhænge.  
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com