Bookmark and Share     English   

Samarbejdsaftale med sejlklubben

Samarbejdsaftale mellem Sejlklubben og Faldsled havn.


Aftalen er gældende fra oktober 2015 og frem til en eventuel revision af aftalen, bliver nødvendigt.

Overordnet skal Sejlklubbens og havnens bestyrelse i samarbejde sikre at havnen er attraktiv.

1.Sejlklubbens medlemmer kan med hensyntagen til øvrige brugere benytte fælleshuset i forlængelse af klubaften/ sejllads.

a. Ved afholdelse af mødeaktivitet, skal dette aftales med havnefogeden forinden.

2. Sejlklubbens Jolleafdelingen er ikke et aktiv pt. Skulle denne genåbne skal der afholdes et samarbejdsudvalgsmøde med Jordløse boldklub, kajakafdelingen, sejlklubben og havnen for at få kordineret bruger og vedligeholdelsen af pontonbroen.

3. Havnen har mulighed for at informere ”nyt fra havnen” på sejlklubbens hjemmeside.

4. Ansøger sejlklubben diverse fonde om støtte til en konkret opgave/ ting, bør dette informeres videre til havnens bestyrelsen, for at undgå sammenfald vedr. ansøgninger.

5. Der afholdes årligt to faste møder (forår og efterår) mellem sejlklubben og Faldsled Havns bestyrelse samt Havnefogeden.

Faldsled den 14. oktober 2015.
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com