Bookmark and Share     English   

Slæbestedet

Slæbestedet: 
 
Udefra kommende bruger betaler 60 kr. pr. gang for brug af slæbestedet eller køber et årskort til 600 kr.

Lejere der har en bådplads i havnen, kan frit bruge slæbestedet med den oplyste kode dertil. Dette gælder dog kun for fartøjer tilhørende de medlemmer der har bopæl på lejerens oplyste adresse, og kun for max. 1 fartøj. Samme regler gælder hvor der eventuelt er flere lejere om samme bådplads.

Misbrug, blandt andet ved at videregive koden til udefrakommende personer, har den konsekvens at den pågældende pladslejere, får annulleret sin koden til slæbestedet og at man fremadrettet må betale for brug af slæbestedet.

Indtægten, går til vedligeholdelse af slæbestedet, som er bekosteligt, hvorfor misbrug har den konsekvens, at det er umuligt at fastholde et funktionelt slæbested.
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com