Bookmark and Share     English   

Vigø

Nedenstående beskrivelse er venligst stillet til rådighed af Poul Henrik Harritz. Se mere på www.sydforfyn.dk

Vigø

Høj ø i Helnæsbugten
0,2 km2. Bebygget men ubeboet

Vigø ligger som den østligste af de tre øer der er placeret på rad og række i Helnæsbugten. Fra havnen i Faldsled er er kun én kilometer til Vigøs østkyst. Mellem den og Illum ligger den flade Horsehoved. De tre øer er dele af et randmorænelandskab. Her har en isgletsjer stået stille og efterladt store bjerge af sammenskubbet moræne, der nu rager op over havet. Tilsammen udgør øerne et formrigt kystlandskab med drag og odder der rækker mod hinanden. Du kan vade fra den ene til den anden ø.

Vigø op til 15 meter høj. Stranden er smal og stenet, men øens plateau er jævnt. Få steder er lidt skov. Midt på øen går et gammelt herregårdsdige på tværs, og her er bygget en lille, solid villa, som om sommeren bebos af ejeren, familien Grønlykke fra Løgismose på Fyn.

På Vigøs "højslette" ynglede tidligere storm- og hættemåger mellem tjørnebuskene

Før i tiden blev Vigø og Horsehoved anvendt til sommergræsning fra Illum, der indtil midten af 1950'erne ejede de to øer. Der er også dyrket lidt afgrøder på Vigø, og det var tidligere en festdag, når folk fra Illums gårde drog til Vigø for at samle æg, klippe får, tage kartofler op eller gå på høstarbejde.

Vigøs ejer gennem 40 år, frem til 2002, industridesigner Jens Quistgaard, konstruerede en lille fladbundet sejljolle til sig selv og familien. Det minder om en Færø-jolle der igen er en miniudgave af et vikingeskib. Jolletypen har fået en international pris og selvom jollen kun er produceret i en halv snes eksemplarer er den blevet kendt i historien om dansk lystsejlads.

I år 2000 overtog den nuværende ejer den privatejede ø, men der er offentlig adgang langs kysten og på udyrkede arealer.


Værd at vide
Kun adgang fra egen båd eller ved at hyre transport i Falsled
Ingen overnatning eller service
Tag hensyn til eventuel benyttelse af sommerhuset

Pas på naturen
Gå varsomt. Yngler måger tæt sammen undlad da færdsel eller gå hurtigt forbi

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com